Wat is een Polderhacker?

De wereld vraagt om mensen die hun creativiteit, kennis en ervaring inzetten om oplossingen te bouwen voor vraagstukken rondom duurzaamheid, biodiversiteit, agricultuur, etcetera. Vaak zijn die oplossingen gebaseerd op het slim toepassen van technologie, open data en open software waarbij er verbindingen worden gelegd over domeinen heen. 

De mensen die dat doen bij onze hackathons noemen wij Polderhackers. 

Dit zijn programmeurs, engineers, designers, marketeers, ondernemers, onderzoekers, visualisers, data-eigenaren, beleidsmakers, bestuurders, etcetera. Juist door die diversiteit zijn teams in staat om over grenzen heen te kijken en onverwachte verbindingen te leggen. 

Het gave is dat teamleden tijdens hackathons elkaar niet begrijpen in eerste instantie! Juist daardoor moet je elkaar vragen gaan stellen en blijven uitleggen wat je bedoelt. Dat maakt het begrip van een vraagstuk scherper en brengt focus aan in de oplossing die een team bouwt.

Polderhackers hebben een paar essentiële dingen met elkaar gemeen: 
– gedrevenheid over duurzaamheid en een betere wereld
– ondernemend
– nieuwsgierigheid en optimisme
– bereidheid om samen te werken in gelijkwaardigheid

Voel jij je ook een Polderhacker? Kom dan naar een van onze meetups of hackathons en bied jouw hulp aan!
www.polderhack.nl