methods

Op het verkeerde been met een hackathonMisdirect yourself with a hackathon

Iedereen weet dat je voor innovatie buiten de gebaande paden moet kijken. Wat betekent dat in de praktijk?

Het betekent dat je even moet vergeten wat je weet, wat je al gedaan hebt en met wie je werkt. Lastig, zeker als je op kantoor continue wordt herinnerd aan al die openstaande actiepunten van lopende projecten.

Bij een hackathon kun je je kennis niet gebruiken zoals je gewend bent, je werkt er samen met anderen die je niet kent of waarmee je normaal niet zo snel in een team zou zitten en is er ruimte om even je aandacht te stoppen in iets ongebruikelijks.

Dat zijn best spannende omstandigheden. Je wordt dus gevraagd om aan een onderwerp te werken dat (relatief) onbekend voor je is, in een proces waarvan je de uitkomst niet kunt voorspellen met mensen die je niet kent.

Ideale omstandigheden om jezelf en je routines op het verkeerde been te zetten!

Waarom wil je dat? Nou, daardoor zul je met anderen in gesprek moeten gaan om uit te vinden wat zij echt denken en bedoelen. Je zult op onderzoek moeten gaan om ideeën op te sporen die vreemd aanvoelen. Én je zoekt samen met je team naar manieren om het beschikbare talent en de mankracht – beperkt, want hackathon teams moeten niet groter zijn dan 5 mensen! – een overtuigend prototype te bouwen van dat idee.

Om het allemaal nog leuker te maken, zul je tijdens dat proces nieuwe inzichten krijgen waardoor je beeld van het probleem en de oplossing die je wilt bouwen veranderen. Continu aanpassen dus!

Dit levert je veel op. Ten eerste word je even wakker geschud en bewust gemaakt van je eigen patronen en vaste routines (vaak ken je die niet eens!). Je wordt geprikkeld om over een nieuw onderwerp na te denken en daarbij buiten je eigen gebaande paden te gaan. Je leert nieuwe mensen en hun talenten kennen. Én je doet dit alles terwijl je ook nog eens iets nieuws maakt waar wellicht een hoop potentie in zit. O ja, en het is altijd erg gezellig, inspirerend en leerzaam. Een goede besteding van een of twee dagen, toch?

Vind je dit interessant? Ik vertel jou en je collega’s graag meer tijdens een lunchpresentatie of bij een kop koffie. Neem nu contact op.

O ja, een hackathon is één van vele formats die je kunt gebruiken om tot innovatie te komen. Denk ook eens aan een designathon, brainstorm, bootcamp, pressure cooker of – héél langzaam, lekker pruttelen op gedachten en inzichten… – een slow cooker ;).

We all know that to innovate we need to abandon old ways. What does that actually mean really?

It means that for a moment you need to forget what you know, what have done so far and who you work with. That’s difficult, especially if everything that surrounds you at the office reminds you of action items and todos for alle those ungoing projects.

At a hackathon it is impossible to use your knowledge exactly how you are used to. It is a place where you collaborate with people you do not know or otherwise would not normally be in a a team with. There is room to pay attention to something unusual.

Pretty exciting circumstances. You’re being asked to work on a subject that is unknown to you, in a process with an uncertain outcome and with a team of strangers (most of the time).

Perfect cicrumstances to misdirect yourself and your routines!

Why would you want to put yourself in that position? Well, now you need to engage with others in a conversation about their thoughts and intentions. YOu need to search for ideas that feel strange (it’s the strange ones that count!). And you need to find ways to leverage the talent and manpower in your team – which are limited, because a hackathon team should be no larger than 5 people! – to produce a convincing prototype of your idea.

To make it even more fun, the process is bound to give you new insights that change your perspective on the problem and its possible solutions as you go. Adapt all the time!

You gain much from this. You are made aware of your own patterns and fixed routines (which you often not even know you have!). You are challenged to think about a new subject and to get off the beaten path. You get to know new people and their talents (better, more than yourself!). Meanwhile creating something new with potentially a lot of value. O, and yes, hackathons usually have great atmosphere, they are inspiring and insightful. A pretty good use of two days of your time, right?

Want to know more? Let’s do lunch or have a coffee and I am more than happy to share my experiences with you and your colleagues. Get in touch now.

PS. A hackathon is one of many formats (even many that are designed as we go along) available to innovate. Formats like designathons, brainstorms, bootcamps, pressure cookers, or – real slow, letting thoughts and insights simmer… – a slow cooker ;).