hackathon

Op het verkeerde been met een hackathonMisdirect yourself with a hackathon

Iedereen weet dat je voor innovatie buiten de gebaande paden moet kijken. Wat betekent dat in de praktijk?

Het betekent dat je even moet vergeten wat je weet, wat je al gedaan hebt en met wie je werkt. Lastig, zeker als je op kantoor continue wordt herinnerd aan al die openstaande actiepunten van lopende projecten.

Bij een hackathon kun je je kennis niet gebruiken zoals je gewend bent, je werkt er samen met anderen die je niet kent of waarmee je normaal niet zo snel in een team zou zitten en is er ruimte om even je aandacht te stoppen in iets ongebruikelijks.

Dat zijn best spannende omstandigheden. Je wordt dus gevraagd om aan een onderwerp te werken dat (relatief) onbekend voor je is, in een proces waarvan je de uitkomst niet kunt voorspellen met mensen die je niet kent.

Ideale omstandigheden om jezelf en je routines op het verkeerde been te zetten!

Waarom wil je dat? Nou, daardoor zul je met anderen in gesprek moeten gaan om uit te vinden wat zij echt denken en bedoelen. Je zult op onderzoek moeten gaan om ideeën op te sporen die vreemd aanvoelen. Én je zoekt samen met je team naar manieren om het beschikbare talent en de mankracht – beperkt, want hackathon teams moeten niet groter zijn dan 5 mensen! – een overtuigend prototype te bouwen van dat idee.

Om het allemaal nog leuker te maken, zul je tijdens dat proces nieuwe inzichten krijgen waardoor je beeld van het probleem en de oplossing die je wilt bouwen veranderen. Continu aanpassen dus!

Dit levert je veel op. Ten eerste word je even wakker geschud en bewust gemaakt van je eigen patronen en vaste routines (vaak ken je die niet eens!). Je wordt geprikkeld om over een nieuw onderwerp na te denken en daarbij buiten je eigen gebaande paden te gaan. Je leert nieuwe mensen en hun talenten kennen. Én je doet dit alles terwijl je ook nog eens iets nieuws maakt waar wellicht een hoop potentie in zit. O ja, en het is altijd erg gezellig, inspirerend en leerzaam. Een goede besteding van een of twee dagen, toch?

Vind je dit interessant? Ik vertel jou en je collega’s graag meer tijdens een lunchpresentatie of bij een kop koffie. Neem nu contact op.

O ja, een hackathon is één van vele formats die je kunt gebruiken om tot innovatie te komen. Denk ook eens aan een designathon, brainstorm, bootcamp, pressure cooker of – héél langzaam, lekker pruttelen op gedachten en inzichten… – een slow cooker ;).

We all know that to innovate we need to abandon old ways. What does that actually mean really?

It means that for a moment you need to forget what you know, what have done so far and who you work with. That’s difficult, especially if everything that surrounds you at the office reminds you of action items and todos for alle those ungoing projects.

At a hackathon it is impossible to use your knowledge exactly how you are used to. It is a place where you collaborate with people you do not know or otherwise would not normally be in a a team with. There is room to pay attention to something unusual.

Pretty exciting circumstances. You’re being asked to work on a subject that is unknown to you, in a process with an uncertain outcome and with a team of strangers (most of the time).

Perfect cicrumstances to misdirect yourself and your routines!

Why would you want to put yourself in that position? Well, now you need to engage with others in a conversation about their thoughts and intentions. YOu need to search for ideas that feel strange (it’s the strange ones that count!). And you need to find ways to leverage the talent and manpower in your team – which are limited, because a hackathon team should be no larger than 5 people! – to produce a convincing prototype of your idea.

To make it even more fun, the process is bound to give you new insights that change your perspective on the problem and its possible solutions as you go. Adapt all the time!

You gain much from this. You are made aware of your own patterns and fixed routines (which you often not even know you have!). You are challenged to think about a new subject and to get off the beaten path. You get to know new people and their talents (better, more than yourself!). Meanwhile creating something new with potentially a lot of value. O, and yes, hackathons usually have great atmosphere, they are inspiring and insightful. A pretty good use of two days of your time, right?

Want to know more? Let’s do lunch or have a coffee and I am more than happy to share my experiences with you and your colleagues. Get in touch now.

PS. A hackathon is one of many formats (even many that are designed as we go along) available to innovate. Formats like designathons, brainstorms, bootcamps, pressure cookers, or – real slow, letting thoughts and insights simmer… – a slow cooker ;).

Hack Food Waste

Op 17 en 18 oktober was ik dagvoorzitter bij Hack Food Waste, onze Polderhack hackathon over voedselverspilling tijdens de Dutch Design Week. Wow, wat een gave energie in deze groep! Ik deel graag een paar van mijn ervaringen hier. 80 polderhackers ontwierpen en bouwden prototypes om hier iets aan te doen. 30-40% van ons voedsel verloren gaat ergens in de voedselketen van boerderij, tot winkel en de keukens bij ons thuis! Er valt dus een hoop te winnen. Met open datasets, technologie en een grote dosis ondernemerschap en creativiteit zijn deelnemers aan de slag gegaan om het probleem van voedselverspilling te doorgronden, ideeën te bedenken en hier prototypes van te maken die zij in spannende pitches hebben gepresenteerd aan onze zeer bekwame jury. Ik vind het bij elke hackathon weer een enorme kick om te zien hoe teams van mensen die elkaar van tevoren (meestal) niet kenden samen komen en met veel enthousiasme en energie originele en mooie prototypes en pitches weten te produceren. Echt gaaf! Bekijk hier een mooie serie foto’s van Hack Food Waste. We zijn de hackathon gestart met inspirerende keynotes van Edd Colbert en Philippa Main die voor onze hackathon speciaal waren overgekomen uit het Verenigd Koninkrijk. Zij wisten ons allemaal te doordringen van de noodzaak en de kansen rondom voedselverspilling. Na deze kickoff hebben deelnemers onder leiding van facilitatoren van onder andere Gave Dingen Doen (waar ik super trots op ben!) gebrainstormd over mogelijke ideeën om voedselverspilling tegen te gaan. Ook heeft de inspirerende en leerzame input van 10 challengers de nodige richting en aanknopingspunten opgeleverd. Deze verhalen en die van de kickoff sprekers zijn altijd erg belangrijk bij een hackathon omdat ik er van uit ga dat de meeste deelnemers op dat moment vers in een onderwerp duiken. Dit leverde uiteindelijk 14 ideeën op die teams in de 32 uur van de Hack Food Waste daarna hebben uitgewerkt. Hieronder een impressie van de eerste dag:

Op dag 2 is door de teams hard gewerkt om hun prototypes en presentaties af te krijgen voor de presentaties. Onze jury bestond uit Roald Lapperre (Ministerie EZ), Elies Lemkes (ZLTO), Krijn Poppe (LEI) en Ruud Huirne (Rabobank). Hack Food Waste jury Sur+, de uiteindelijke winnaar van Hack Food Waste, wist met hun oplossing voor voedselbanken de jury het meest te overtuigen. Sur+ wil op een slimme manier producenten en voedselbanken aan elkaar te koppelen zodat de mensen die de hulp van voedselbanken hard nodig hebben die kunnen krijgen. Lees meer over hun concept op de website van Hack Food Waste.

Tot de volgende Polderhack!

Wat is een Polderhacker?

De wereld vraagt om mensen die hun creativiteit, kennis en ervaring inzetten om oplossingen te bouwen voor vraagstukken rondom duurzaamheid, biodiversiteit, agricultuur, etcetera. Vaak zijn die oplossingen gebaseerd op het slim toepassen van technologie, open data en open software waarbij er verbindingen worden gelegd over domeinen heen. 

De mensen die dat doen bij onze hackathons noemen wij Polderhackers. 

Dit zijn programmeurs, engineers, designers, marketeers, ondernemers, onderzoekers, visualisers, data-eigenaren, beleidsmakers, bestuurders, etcetera. Juist door die diversiteit zijn teams in staat om over grenzen heen te kijken en onverwachte verbindingen te leggen. 

Het gave is dat teamleden tijdens hackathons elkaar niet begrijpen in eerste instantie! Juist daardoor moet je elkaar vragen gaan stellen en blijven uitleggen wat je bedoelt. Dat maakt het begrip van een vraagstuk scherper en brengt focus aan in de oplossing die een team bouwt.

Polderhackers hebben een paar essentiële dingen met elkaar gemeen: 
– gedrevenheid over duurzaamheid en een betere wereld
– ondernemend
– nieuwsgierigheid en optimisme
– bereidheid om samen te werken in gelijkwaardigheid

Voel jij je ook een Polderhacker? Kom dan naar een van onze meetups of hackathons en bied jouw hulp aan!
www.polderhack.nl

Polderhack video

Bekijk hier de video van de Polderhack 2013 🙂

Met een grote groep polderhackers hebben we gebouwd aan apps en oplossingen voor de agrisector. De polderhack was onderdeel van Agri Meets Design tijdens de Dutch Design Week. We waren te gast op de High Tech Campus in Eindhoven. Als er één plek is waar je de impact van technologie kan voelen dan is het wel op de thuisplek van het Philips Natlab!

Wat ik gaaf vind aan hackathons is dat het mensen bij elkaar brengt uit allerlei domeinen die met elkaar de passie voor een thema delen en daar hun tijd, kennis en ervaring voor willen inzetten.