3 woorden voor 2015My 3 words for 2015

Vandaag kwam ik op deze blogpost van Chris Brogan (@chrisbrogan) terecht. Ik ontvang zijn nieuwsbrief al een tijdje (ik kan niet eens meer herinneren wanneer en waarom ik me aangemeld heb destijds).

In deze blogpost, deelt Chris drie woorden waar het jaar 2015 voor hem om zal draaien, net  als vuurtorens op zijn reis. Deze drie woorden verankeren en focussen alles wat hij doet dit jaar.

Ik vind het een mooie uitdaging om zulke focus te hebben en eerlijk gezged kan ik dat wel gebruiken. Er is zo veel dat ik graag doe, leuk vind, graag zou doen, zou willen leren, ervaren, waar ik naartoe zou willen, maken, zeggen…je snapt het plaatje.

Dus, hier ga ik, mijn drie woorden voor 2015:

HART – Ik ben heel veel bezig om dingen na te jagen die mijn energie opslurpen of die (terugkijkend vaak) gewoon niet iets voor mij waren. Meestal gaf mijn hart dan al lang aan dat ik niet op de juiste koers zat. Door beter te luisteren naar mijn hart en door de moed te hebben om stappen te zetten in de richting waar het* mij op wijst (ook al is de weg vaak onduidelijk, onzeker, eng, onbekend, vreemd, onbekend…) ga ik er voor zorgen dat ik mijn energie en aandacht stop in zaken die er voor mij (en daarmee ook voor mijn klanten, vrienden, partners) toe doen. Dit betekent dat ik veel ‘nee’ zal moeten zeggen tegen dingen of dingen anders doen dan tot nu toe. Ik geloof dat dit mijn ten goede zal komen en dat ik daar door meer energie en waarde mee breng.

*opm: Het voelt vreemd om je hart aan te duiden met het onpersoonlijke ‘het’. Dat is het niet, mijn hart is mijn essentie en het verdient het om centraal te staan in de dingen die ik doe.

MAAK – Ik houd van ideeën. Ik ga helemaal op in vrije associatie en puur creatief denken. Ik ben aan facilitator en organiseer creatieve bijeenkomsten (workshops, hackathons, etc). Dat is erg leuk, ik ben er goed in en haal er veel energie uit. Toch mist er iets hier: zelf bouwen aan ideeën en die tot leven wekken. Dat doet pijn.Het is also ik tegen mijn eigen creatieve vermogen zeg: “Je bent heel lief en aardig, maar ik kan jou niet in deze wereld kwijt.” Pure onzin. Dit jaar gaat voor mij draaien om het creëren van dingen (digitale producten bijvoorbeeld, en de Fab Academy gaat me daar een enorme zet in de goede richting bij geven, naastkunst, fotografie, en misschien dat ik wel een poging ga wagen om een stripverhaal te schrijven – iets wat ik al lang wil doen). Ik ga mezelf niet inhouden om ideeën te delen en waarde toe te voegen aan die van anderen. Maken is doen is ervaren is lerenis zijn. Dus.

BASIS – I houd er van om nieuwe dingen te proberen. Vaak betekent dat echter ook dat ik van het ene onderwerp op het andere spring. Die beginner’s mind vind ik heerlijk en die stelt me vaak in staat om een verse kijk te geven op dingen en waarom klanten mij vaak inhuren. Het kan ook een valkuil zijn en is dat voor mij ook vaak. De valkuil is te denken dat voor een beginner’s mind een leeg speelveld nodig is. Dat is niet zo en vaak is die er niet die is er nooit. In dit jaar ben ik van plan om door te bouwen op dingen die er al zijn en nieuwe dingen naar een hoger niveau te tillen.

Kortom, ik committeer me er aan om mijzelf volledig en zo puur mogelijk te wijden aan mijn werk en waarde te leveren met tastbare, concrete uitvoering van ideeën.

I came across this blogpost by Chris Brogan (@chrisbrogan). I’m subscribed to his maillist for a while (can’t remember when or why I signed up).

In this post, Chris shares three words that he decided will define the year 2015 for him. Like lighthouses on his journey. These three words focus, ground and anchor everything he will be doing this year.

It is a very appealing idea to have that kind of focus. It is something that I need too. There is some much stuff I like, love to be doing, would love to learn, would love to experience, go to, make, become, say, create…well, you get the picture.

So for better of worse, here is my shot at my 3 words for 2015:

HEART – I have spent a lot of time chasing things that either drained my energy, or were just not the right thing for me (usually in hindsight). Most of the times, my heart was sending me signals that I was off track. By listening more carefully to my heart and have the courage to take steps towards where it* is sending me (even though often the path might be unclear, uncertain, scary, unknown, strange, unfamiliar…), I will benefit and grow. This is what I will do this year. It means saying no to lots of things or doing them differently. I believe that what my work will benefit from it and I will bring more energy and value to the table.

*note: Feels strange to speak about my heart as an ‘it’, as if it is something impersonal. It’s not, it is my essence. It deserves to be at the center of things.

MAKE – I have been an idea person all my life. I love the flow of creative thought and of unlimited associative thinking. I am a facilitator, I organize creative events (workshops, hackathons, etc). All good, but it is lacking one thing: adding to ideas and bringing my own to life. I am beginning to feel that hurt. It is as if I am telling my own creativity: “You’re nice and all, but I can not put you into the world.” That is bullshit. This year will be about creating things (digital products for one, so joining the Fab Academy is going to help me enormously in that respect, and also art, photography, and perhaps I’ll have a go at making a graphic novel which is a long time dream) and not holding back to share ideas and add value to those of others. To make is also to do, which is to experience which is to learn which is to be. So there.

FOUNDATION – I love trying out new things. That also means I keep jumping from one thing to another all the time. That beginner’s mind is often what enables me to bring a fresh perspective to things and why clients hire me. However, it can also be a trap in the sense that I often will want to start from scratch, from a blank page, which often does not work. This year will be about building upon things that are there already and bringing new things to higher levels.

In short, I am committed to bring my fullest, purest self to my work and deliver creative value with tangible, hands on ideas.