silicon valley

CIO Palo Alto, Jonathan Reichental op MinEZPalo Alto’s CIO Jonathan Reichental @ Dutch Ministry of Economic Affairs

Jonathan Reichental

Vandaag was Jonathan Reichental (http://www.reichental.com/), CIO (chief information officer) van de stad Palo Alto te gast op het Ministerie van EZ op uitnodiging van Polderhack’s Anne Bruinsma. Ik had de kans om hem even te spreken over zijn kijk op open overheid en open data.

Palo Alto mag je de hoofdstad van Silicon Valley noemen. In een straal van enkele kilometers vind je hier Facebook, Google, Apple, HP en nog veel meer techgiganten uit ons dagelijkse leven. CIO van deze plek is dan op zijn minst een bijzondere baan te noemen. Het is een omgeving waar ik zelf ook al jaren graag kom.
Jonathan is een groot voorstander van open data, in dit geval met name voor overheden. Open data ziet hij als een kans voor overheden om hun burgers te betrekken bij bestuur. Door burgers te betrekken bij publieke zaken en door als overheid te zorgen voor transparantie en te faciliteren dat burgers en ondernemers beschikking hebben over data, maak je het mogelijk voor iedereen om deel te nemen in een beter bestuur van de stad.
Palo Alto is daarom op initiatief van Jonathan een ‘open data by default’-stad. Op 3 februari 2014 is door het bestuur een motie aangenomen op dit punt: http://www.govtech.com/data/Palo-Alto-Proclaims-Open-Data-as-Default-for-City.html en in Jonathan’s eigen woorden: http://www.reichental.com/?p=634. Neem hier een kijkje in de data die door Palo Alto wordt gedeeld: http://data.cityofpaloalto.org/
Tijdens zijn presentatie pleit hij voor een nieuw ‘operating systeem’ voor overheid (tja, je blijft een techie of niet he 😉 met 4 ingrediënten: cultuur, data, betrokkenheid en slimheid. Het draait om het betrekken van burgers en ondernemers bij het bestuur van de stad. En dat op een manier die past in de 21e eeuw: dus met veel open data. Dat Jonathan het ook aandurft om hackathons te organiseren, vind ik dan ook erg leuk natuurlijk 😉
Op 22 februari 2014 werd hij tijdens het Nationaal Congres Open Data geïnterviewd via Skype. Bekijk het interview hier: http://openeindhoven.nl/nationaal-congres-2014/interview-jonathan-reichental/
Volg Jonathan op Twitter en bekijk ook zijn Youtube kanaal.
Tot slot een mooie uitspraak van Jonathan:
” open data is a weapon of mass democracy”

Today Jonathan Reichental (http://www.reichental.com/), CIO (chief information officer) of Palo Alto visited the Dutch Ministry of Economic Affairs. He was invited here by my Polderhack colleague Anne Bruinsma. I had the opportunity to speak with him about his views on open government and open data.
Palo Alto can be called the capital of Silicon Valley. Within a few kilometers you find Facebook, Google, Apple, HP and many other techgigants from our daily lives. To be CIO of such a place is special to say the least. Silicon Valley is a place that I also enjoy visiting for years already for its bustling energy and entrepreneurship.
Jonathan is a big advocate of open data, especially for governments. He sees open data as an opportunity for governments to involve their citizens in government. By enabling citizens to be involved in public affaris and by facilitating transparancy and serving data to citizens and companies, governments make it possible for everybody to partake in better city government.
On initiative of Jonathan, Palo Alto has therefore signed a proclamation on February 3rd, 2014, becoming an ‘open data by default’-city. In Jonathan’s own words: http://www.reichental.com/?p=634. Take a look at the data shared by Palo Alto: http://data.cityofpaloalto.org/ (note: take a look also at open data from the Dutch government and the city of Amsterdam, since 2012).
During his talk, Jonathan pleads for a new operating systeem for government (I guess you’re a techie or not..;-) ) based on 4 ingredients: culture, data, engagement and smart. It all revolves around involving citizens and entrepreneurs in city governance in a 21st century way: with lots of open data. And I love that Jonathan organizes hackathons to support openness 😉
On February 22nd 2014 he was interviewed during the National Congres Open Data in the Netherlands. Take a look at the interview here: http://openeindhoven.nl/nationaal-congres-2014/interview-jonathan-reichental/
Follow Jonathan on Twitter and check out his Youtube channel.
Finally a beautiful quote by Jonathan:
” open data is a weapon of mass democracy”