polderhack

Hack Food Waste

Op 17 en 18 oktober was ik dagvoorzitter bij Hack Food Waste, onze Polderhack hackathon over voedselverspilling tijdens de Dutch Design Week. Wow, wat een gave energie in deze groep! Ik deel graag een paar van mijn ervaringen hier. 80 polderhackers ontwierpen en bouwden prototypes om hier iets aan te doen. 30-40% van ons voedsel verloren gaat ergens in de voedselketen van boerderij, tot winkel en de keukens bij ons thuis! Er valt dus een hoop te winnen. Met open datasets, technologie en een grote dosis ondernemerschap en creativiteit zijn deelnemers aan de slag gegaan om het probleem van voedselverspilling te doorgronden, ideeën te bedenken en hier prototypes van te maken die zij in spannende pitches hebben gepresenteerd aan onze zeer bekwame jury. Ik vind het bij elke hackathon weer een enorme kick om te zien hoe teams van mensen die elkaar van tevoren (meestal) niet kenden samen komen en met veel enthousiasme en energie originele en mooie prototypes en pitches weten te produceren. Echt gaaf! Bekijk hier een mooie serie foto’s van Hack Food Waste. We zijn de hackathon gestart met inspirerende keynotes van Edd Colbert en Philippa Main die voor onze hackathon speciaal waren overgekomen uit het Verenigd Koninkrijk. Zij wisten ons allemaal te doordringen van de noodzaak en de kansen rondom voedselverspilling. Na deze kickoff hebben deelnemers onder leiding van facilitatoren van onder andere Gave Dingen Doen (waar ik super trots op ben!) gebrainstormd over mogelijke ideeën om voedselverspilling tegen te gaan. Ook heeft de inspirerende en leerzame input van 10 challengers de nodige richting en aanknopingspunten opgeleverd. Deze verhalen en die van de kickoff sprekers zijn altijd erg belangrijk bij een hackathon omdat ik er van uit ga dat de meeste deelnemers op dat moment vers in een onderwerp duiken. Dit leverde uiteindelijk 14 ideeën op die teams in de 32 uur van de Hack Food Waste daarna hebben uitgewerkt. Hieronder een impressie van de eerste dag:

Op dag 2 is door de teams hard gewerkt om hun prototypes en presentaties af te krijgen voor de presentaties. Onze jury bestond uit Roald Lapperre (Ministerie EZ), Elies Lemkes (ZLTO), Krijn Poppe (LEI) en Ruud Huirne (Rabobank). Hack Food Waste jury Sur+, de uiteindelijke winnaar van Hack Food Waste, wist met hun oplossing voor voedselbanken de jury het meest te overtuigen. Sur+ wil op een slimme manier producenten en voedselbanken aan elkaar te koppelen zodat de mensen die de hulp van voedselbanken hard nodig hebben die kunnen krijgen. Lees meer over hun concept op de website van Hack Food Waste.

Tot de volgende Polderhack!

Vogel het Uit! – appVogel het Uit! – app

Tijdens de Flora Fauna Hack hebben we een demo gekregen van de Vogel het Uit!-app. (download de app hier)

Met deze app worden burgers betrokken bij het verbeteren van waarnemingen van vogels. Met de app kunnen gebruikers zien welke vogels er in hun buurt vliegen. Je krijgt via augmented reality een 3D beeld van de vluchtroute van vogels te zien.

Wetenschappers zijn erg geïnteresseerd in gedetailleerde waarnemingen en met name observaties over de omgevingen waarin vogels zich bevinden. Het probleem daarbij is dat zij onmogelijk naar alle plekken kunnen gaan waar alle vogels die worden gevolgd komen.
Daarom zetten zij met de Vogel het Uit! app burgers in om die waarnemingen aan te vullen. Gebruikers krijgen vragen over het landschap, de omgeving, bebouwing, gewassen en andere details over de locaties waar de vogels komen.

Doordat veel mensen deze app gebruiken, worden zo stukje voor stukje alle ontbrekende beetjes data toegevoegd aan de vluchtroutes van de vogels.

Goed voor de wetenschap, goed voor de vogels en… goed voor deelnemers, want je bent lekker buiten in de frisse lucht en levert tegelijk een bijdrage aan de wetenschap. Citizen science op en top!

 Tijdens de Flora Fauna Hack hebben we een demo gekregen van de Vogel het Uit!-app. (download de app hier)

Met deze app worden burgers betrokken bij het verbeteren van waarnemingen van vogels. Met de app kunnen gebruikers zien welke vogels er in hun buurt vliegen. Je krijgt via augmented reality een 3D beeld van de vluchtroute van vogels te zien.

Wetenschappers zijn erg geïnteresseerd in gedetailleerde waarnemingen en met name observaties over de omgevingen waarin vogels zich bevinden. Het probleem daarbij is dat zij onmogelijk naar alle plekken kunnen gaan waar alle vogels die worden gevolgd komen.
Daarom zetten zij met de Vogel het Uit! app burgers in om die waarnemingen aan te vullen. Gebruikers krijgen vragen over het landschap, de omgeving, bebouwing, gewassen en andere details over de locaties waar de vogels komen.

Doordat veel mensen deze app gebruiken, worden zo stukje voor stukje alle ontbrekende beetjes data toegevoegd aan de vluchtroutes van de vogels.

Goed voor de wetenschap, goed voor de vogels en… goed voor deelnemers, want je bent lekker buiten in de frisse lucht en levert tegelijk een bijdrage aan de wetenschap. Citizen science op en top!

 

Wat is een Polderhacker?

De wereld vraagt om mensen die hun creativiteit, kennis en ervaring inzetten om oplossingen te bouwen voor vraagstukken rondom duurzaamheid, biodiversiteit, agricultuur, etcetera. Vaak zijn die oplossingen gebaseerd op het slim toepassen van technologie, open data en open software waarbij er verbindingen worden gelegd over domeinen heen. 

De mensen die dat doen bij onze hackathons noemen wij Polderhackers. 

Dit zijn programmeurs, engineers, designers, marketeers, ondernemers, onderzoekers, visualisers, data-eigenaren, beleidsmakers, bestuurders, etcetera. Juist door die diversiteit zijn teams in staat om over grenzen heen te kijken en onverwachte verbindingen te leggen. 

Het gave is dat teamleden tijdens hackathons elkaar niet begrijpen in eerste instantie! Juist daardoor moet je elkaar vragen gaan stellen en blijven uitleggen wat je bedoelt. Dat maakt het begrip van een vraagstuk scherper en brengt focus aan in de oplossing die een team bouwt.

Polderhackers hebben een paar essentiële dingen met elkaar gemeen: 
– gedrevenheid over duurzaamheid en een betere wereld
– ondernemend
– nieuwsgierigheid en optimisme
– bereidheid om samen te werken in gelijkwaardigheid

Voel jij je ook een Polderhacker? Kom dan naar een van onze meetups of hackathons en bied jouw hulp aan!
www.polderhack.nl

Polderhack video

Bekijk hier de video van de Polderhack 2013 🙂

Met een grote groep polderhackers hebben we gebouwd aan apps en oplossingen voor de agrisector. De polderhack was onderdeel van Agri Meets Design tijdens de Dutch Design Week. We waren te gast op de High Tech Campus in Eindhoven. Als er één plek is waar je de impact van technologie kan voelen dan is het wel op de thuisplek van het Philips Natlab!

Wat ik gaaf vind aan hackathons is dat het mensen bij elkaar brengt uit allerlei domeinen die met elkaar de passie voor een thema delen en daar hun tijd, kennis en ervaring voor willen inzetten.