misc

Starting the Fab Academy 2015 today

Cool! The Fab Academy 2015 is starting today. I am on my way to the Waag in Amsterdam

My 3 words for 2015

I came across this blogpost by Chris Brogan (@chrisbrogan). I’m subscribed to his maillist for a while (can’t

Wat is een Polderhacker?

De wereld vraagt om mensen die hun creativiteit, kennis en ervaring inzetten om oplossingen te bouwen voor vraagstukken