casper

IOT Olympics hackathonIOT Olympics hackathon

For the Amsterdam IOT Living Lab I organized the IOT Olympics. IOT (‘Internet of things’) is a rapidly developing market where there is still a need to define it’s value proposition from a people & society point of view.
At the IOT Olympics we aimed to generate concepts for, in this case, outdoor sports activities, such as running, yoga, games that people can do in the park.
Working together with the HvA and the city of Amsterdam, we outfitted the Oosterpark with a number of beacons and asked participants to prototype sports IOT concepts.

IOT Olympics

IOT Olympics

IOT Olympics

IOT Olympics

IOT Olympics

IOT OlympicsFor the Amsterdam IOT Living Lab I organized the IOT Olympics. IOT (‘Internet of things’) is a rapidly developing market where there is still a need to define it’s value proposition from a people & society point of view.
At the IOT Olympics we aimed to generate concepts for, in this case, outdoor sports activities, such as running, yoga, games that people can do in the park.
Working together with the HvA and the city of Amsterdam, we outfitted the Oosterpark with a number of beacons and asked participants to prototype sports IOT concepts.

IOT Olympics

IOT Olympics

IOT Olympics

IOT Olympics

IOT Olympics

IOT Olympics

Design for change workshop @ Border SessionsDesign for change workshop @ Border Sessions

At Border Sessions I was fortunate to have the opportunity to host a workshop about Design for Change. The idea behind the workshop was to explore a thinking & designing framework to adapt to an uncertain world in which everything constantly changes.

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

IMG_7676At Border Sessions I was fortunate to have the opportunity to host a workshop about Design for Change. The idea behind the workshop was to explore a thinking & designing framework to adapt to an uncertain world in which everything constantly changes.

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

Design for uncertainty workshop

IMG_7676

Vandaag van start met de Fab Academy 2015Starting the Fab Academy 2015 today

Gaaf! Vandaag start de Fab Academy 2015. Ik sta op het punt om naar de Waag te vertrekken waar we de lectures gaan volgen. Ik heb er super veel zin in!

De FabAcademy draait om fablabs en alles wat je moet weten om zelf dingen te maken in een fablab. Dat gaat dus over 3D printen, lasersnijden, 3D modelleren, electronica bouwen etc.

Op mijn blog ga ik proberen zo veel mogelijk te posten over wat ik allemaal doe de komende 5 maanden tijdens deze opleiding. Heb jij gave ideeën of tips voor me? Dan hoop ik van je te horen.Cool! The Fab Academy 2015 is starting today. I am on my way to the Waag in Amsterdam where we will follow the lectures. Psyched!

The FabAcademy is about fablabs and everything you need to know in order to make things yourself in a fablab. That means 3D printing, laser cutting, 3D modelling, building electronics, prototyping etc.

I will report here on my blog about my fablab adventures these coming 5 months while I go through this course. If you have great ideas or tips for me, I’d love to hear from you.

3 woorden voor 2015My 3 words for 2015

Vandaag kwam ik op deze blogpost van Chris Brogan (@chrisbrogan) terecht. Ik ontvang zijn nieuwsbrief al een tijdje (ik kan niet eens meer herinneren wanneer en waarom ik me aangemeld heb destijds).

In deze blogpost, deelt Chris drie woorden waar het jaar 2015 voor hem om zal draaien, net  als vuurtorens op zijn reis. Deze drie woorden verankeren en focussen alles wat hij doet dit jaar.

Ik vind het een mooie uitdaging om zulke focus te hebben en eerlijk gezged kan ik dat wel gebruiken. Er is zo veel dat ik graag doe, leuk vind, graag zou doen, zou willen leren, ervaren, waar ik naartoe zou willen, maken, zeggen…je snapt het plaatje.

Dus, hier ga ik, mijn drie woorden voor 2015:

HART – Ik ben heel veel bezig om dingen na te jagen die mijn energie opslurpen of die (terugkijkend vaak) gewoon niet iets voor mij waren. Meestal gaf mijn hart dan al lang aan dat ik niet op de juiste koers zat. Door beter te luisteren naar mijn hart en door de moed te hebben om stappen te zetten in de richting waar het* mij op wijst (ook al is de weg vaak onduidelijk, onzeker, eng, onbekend, vreemd, onbekend…) ga ik er voor zorgen dat ik mijn energie en aandacht stop in zaken die er voor mij (en daarmee ook voor mijn klanten, vrienden, partners) toe doen. Dit betekent dat ik veel ‘nee’ zal moeten zeggen tegen dingen of dingen anders doen dan tot nu toe. Ik geloof dat dit mijn ten goede zal komen en dat ik daar door meer energie en waarde mee breng.

*opm: Het voelt vreemd om je hart aan te duiden met het onpersoonlijke ‘het’. Dat is het niet, mijn hart is mijn essentie en het verdient het om centraal te staan in de dingen die ik doe.

MAAK – Ik houd van ideeën. Ik ga helemaal op in vrije associatie en puur creatief denken. Ik ben aan facilitator en organiseer creatieve bijeenkomsten (workshops, hackathons, etc). Dat is erg leuk, ik ben er goed in en haal er veel energie uit. Toch mist er iets hier: zelf bouwen aan ideeën en die tot leven wekken. Dat doet pijn.Het is also ik tegen mijn eigen creatieve vermogen zeg: “Je bent heel lief en aardig, maar ik kan jou niet in deze wereld kwijt.” Pure onzin. Dit jaar gaat voor mij draaien om het creëren van dingen (digitale producten bijvoorbeeld, en de Fab Academy gaat me daar een enorme zet in de goede richting bij geven, naastkunst, fotografie, en misschien dat ik wel een poging ga wagen om een stripverhaal te schrijven – iets wat ik al lang wil doen). Ik ga mezelf niet inhouden om ideeën te delen en waarde toe te voegen aan die van anderen. Maken is doen is ervaren is lerenis zijn. Dus.

BASIS – I houd er van om nieuwe dingen te proberen. Vaak betekent dat echter ook dat ik van het ene onderwerp op het andere spring. Die beginner’s mind vind ik heerlijk en die stelt me vaak in staat om een verse kijk te geven op dingen en waarom klanten mij vaak inhuren. Het kan ook een valkuil zijn en is dat voor mij ook vaak. De valkuil is te denken dat voor een beginner’s mind een leeg speelveld nodig is. Dat is niet zo en vaak is die er niet die is er nooit. In dit jaar ben ik van plan om door te bouwen op dingen die er al zijn en nieuwe dingen naar een hoger niveau te tillen.

Kortom, ik committeer me er aan om mijzelf volledig en zo puur mogelijk te wijden aan mijn werk en waarde te leveren met tastbare, concrete uitvoering van ideeën.

I came across this blogpost by Chris Brogan (@chrisbrogan). I’m subscribed to his maillist for a while (can’t remember when or why I signed up).

In this post, Chris shares three words that he decided will define the year 2015 for him. Like lighthouses on his journey. These three words focus, ground and anchor everything he will be doing this year.

It is a very appealing idea to have that kind of focus. It is something that I need too. There is some much stuff I like, love to be doing, would love to learn, would love to experience, go to, make, become, say, create…well, you get the picture.

So for better of worse, here is my shot at my 3 words for 2015:

HEART – I have spent a lot of time chasing things that either drained my energy, or were just not the right thing for me (usually in hindsight). Most of the times, my heart was sending me signals that I was off track. By listening more carefully to my heart and have the courage to take steps towards where it* is sending me (even though often the path might be unclear, uncertain, scary, unknown, strange, unfamiliar…), I will benefit and grow. This is what I will do this year. It means saying no to lots of things or doing them differently. I believe that what my work will benefit from it and I will bring more energy and value to the table.

*note: Feels strange to speak about my heart as an ‘it’, as if it is something impersonal. It’s not, it is my essence. It deserves to be at the center of things.

MAKE – I have been an idea person all my life. I love the flow of creative thought and of unlimited associative thinking. I am a facilitator, I organize creative events (workshops, hackathons, etc). All good, but it is lacking one thing: adding to ideas and bringing my own to life. I am beginning to feel that hurt. It is as if I am telling my own creativity: “You’re nice and all, but I can not put you into the world.” That is bullshit. This year will be about creating things (digital products for one, so joining the Fab Academy is going to help me enormously in that respect, and also art, photography, and perhaps I’ll have a go at making a graphic novel which is a long time dream) and not holding back to share ideas and add value to those of others. To make is also to do, which is to experience which is to learn which is to be. So there.

FOUNDATION – I love trying out new things. That also means I keep jumping from one thing to another all the time. That beginner’s mind is often what enables me to bring a fresh perspective to things and why clients hire me. However, it can also be a trap in the sense that I often will want to start from scratch, from a blank page, which often does not work. This year will be about building upon things that are there already and bringing new things to higher levels.

In short, I am committed to bring my fullest, purest self to my work and deliver creative value with tangible, hands on ideas.

3 simpele tips voor een creatiever bestaan3 simpel tips for more creative living

Drie simpele tips voor een creatiever bestaan:

  1. Verander kleine details van wat je altijd doet en denkt.
  2. Neem een video van 30 seconden op over iets wat je hebt meegemaakt of een plannetje dat je hebt.
  3. Geef prille ideeën op zijn minst een plek op een stuk papier aan je muur.
Alles kan.

Three simple tips for more creative living.

  1. Change details about what you always think and do.
  2. Record a 30 second video about something that happened or a plan you are brooding on.
  3. Give tiny ideas at least a place on a piece of paper on your wall. It will make them grow.

Everything is possible.

Fab Academy 2015!Fab Academy 2015!

Gaaf! Komend half jaar ga ik alles leren over 3D printen, lasersnijden, electronica bouwen en prototyping want ik doe mee met de Fab Academy 2015!

De Fab Academy wordt georganiseerd vanuit MIT’s Center for Bits & Atoms waar het concept van fablabs oorspronkelijk vandaan komt. In een paar maanden leer je genoeg om bijna alles te maken wat je kunt bedenken. Dat is toch gaaf!

Ik hoorde van de Fab Academy tijdens de Open Knit workshop van de Waag in oktober. ‘Wow, dit moet ik doen,’ dacht ik meteen.

Als value engineer en organiser van o.a. innovation events zoals #hackathons, wil ik meer in staat zijn om ideeën gestalte te geven in prototypes.

Ik zal op deze blog regelmatig verslag doen van mijn Fab Academy avontuur!

so true

fab-academy2

Awesome, the next couple of months I will be learning everything I can about 3D printing, lasercutting, building hardwareand prototyping, because I am joining Fab Academy 2015!

Fab Academy is organized by MIT’s Center for Bits & Atoms where fablabs originally sprouted. In a few months you learn everything you need to make almost everything. How cool is that 🙂

I learned about the Fab Academy at the Waag Society’s Open Knit workshop in October. ‘Wow, I need to do this!,’ were my immediate thoughts.

Being a value engineer and organiser of innovation events such as #hackathons, I want to shape ideas into prototypes.

Check back here for regular updates about my Fab Academy adventures!

so true

CIO Palo Alto, Jonathan Reichental op MinEZPalo Alto’s CIO Jonathan Reichental @ Dutch Ministry of Economic Affairs

Jonathan Reichental

Vandaag was Jonathan Reichental (http://www.reichental.com/), CIO (chief information officer) van de stad Palo Alto te gast op het Ministerie van EZ op uitnodiging van Polderhack’s Anne Bruinsma. Ik had de kans om hem even te spreken over zijn kijk op open overheid en open data.

Palo Alto mag je de hoofdstad van Silicon Valley noemen. In een straal van enkele kilometers vind je hier Facebook, Google, Apple, HP en nog veel meer techgiganten uit ons dagelijkse leven. CIO van deze plek is dan op zijn minst een bijzondere baan te noemen. Het is een omgeving waar ik zelf ook al jaren graag kom.
Jonathan is een groot voorstander van open data, in dit geval met name voor overheden. Open data ziet hij als een kans voor overheden om hun burgers te betrekken bij bestuur. Door burgers te betrekken bij publieke zaken en door als overheid te zorgen voor transparantie en te faciliteren dat burgers en ondernemers beschikking hebben over data, maak je het mogelijk voor iedereen om deel te nemen in een beter bestuur van de stad.
Palo Alto is daarom op initiatief van Jonathan een ‘open data by default’-stad. Op 3 februari 2014 is door het bestuur een motie aangenomen op dit punt: http://www.govtech.com/data/Palo-Alto-Proclaims-Open-Data-as-Default-for-City.html en in Jonathan’s eigen woorden: http://www.reichental.com/?p=634. Neem hier een kijkje in de data die door Palo Alto wordt gedeeld: http://data.cityofpaloalto.org/
Tijdens zijn presentatie pleit hij voor een nieuw ‘operating systeem’ voor overheid (tja, je blijft een techie of niet he 😉 met 4 ingrediënten: cultuur, data, betrokkenheid en slimheid. Het draait om het betrekken van burgers en ondernemers bij het bestuur van de stad. En dat op een manier die past in de 21e eeuw: dus met veel open data. Dat Jonathan het ook aandurft om hackathons te organiseren, vind ik dan ook erg leuk natuurlijk 😉
Op 22 februari 2014 werd hij tijdens het Nationaal Congres Open Data geïnterviewd via Skype. Bekijk het interview hier: http://openeindhoven.nl/nationaal-congres-2014/interview-jonathan-reichental/
Volg Jonathan op Twitter en bekijk ook zijn Youtube kanaal.
Tot slot een mooie uitspraak van Jonathan:
” open data is a weapon of mass democracy”

Today Jonathan Reichental (http://www.reichental.com/), CIO (chief information officer) of Palo Alto visited the Dutch Ministry of Economic Affairs. He was invited here by my Polderhack colleague Anne Bruinsma. I had the opportunity to speak with him about his views on open government and open data.
Palo Alto can be called the capital of Silicon Valley. Within a few kilometers you find Facebook, Google, Apple, HP and many other techgigants from our daily lives. To be CIO of such a place is special to say the least. Silicon Valley is a place that I also enjoy visiting for years already for its bustling energy and entrepreneurship.
Jonathan is a big advocate of open data, especially for governments. He sees open data as an opportunity for governments to involve their citizens in government. By enabling citizens to be involved in public affaris and by facilitating transparancy and serving data to citizens and companies, governments make it possible for everybody to partake in better city government.
On initiative of Jonathan, Palo Alto has therefore signed a proclamation on February 3rd, 2014, becoming an ‘open data by default’-city. In Jonathan’s own words: http://www.reichental.com/?p=634. Take a look at the data shared by Palo Alto: http://data.cityofpaloalto.org/ (note: take a look also at open data from the Dutch government and the city of Amsterdam, since 2012).
During his talk, Jonathan pleads for a new operating systeem for government (I guess you’re a techie or not..;-) ) based on 4 ingredients: culture, data, engagement and smart. It all revolves around involving citizens and entrepreneurs in city governance in a 21st century way: with lots of open data. And I love that Jonathan organizes hackathons to support openness 😉
On February 22nd 2014 he was interviewed during the National Congres Open Data in the Netherlands. Take a look at the interview here: http://openeindhoven.nl/nationaal-congres-2014/interview-jonathan-reichental/
Follow Jonathan on Twitter and check out his Youtube channel.
Finally a beautiful quote by Jonathan:
” open data is a weapon of mass democracy”

Op het verkeerde been met een hackathonMisdirect yourself with a hackathon

Iedereen weet dat je voor innovatie buiten de gebaande paden moet kijken. Wat betekent dat in de praktijk?

Het betekent dat je even moet vergeten wat je weet, wat je al gedaan hebt en met wie je werkt. Lastig, zeker als je op kantoor continue wordt herinnerd aan al die openstaande actiepunten van lopende projecten.

Bij een hackathon kun je je kennis niet gebruiken zoals je gewend bent, je werkt er samen met anderen die je niet kent of waarmee je normaal niet zo snel in een team zou zitten en is er ruimte om even je aandacht te stoppen in iets ongebruikelijks.

Dat zijn best spannende omstandigheden. Je wordt dus gevraagd om aan een onderwerp te werken dat (relatief) onbekend voor je is, in een proces waarvan je de uitkomst niet kunt voorspellen met mensen die je niet kent.

Ideale omstandigheden om jezelf en je routines op het verkeerde been te zetten!

Waarom wil je dat? Nou, daardoor zul je met anderen in gesprek moeten gaan om uit te vinden wat zij echt denken en bedoelen. Je zult op onderzoek moeten gaan om ideeën op te sporen die vreemd aanvoelen. Én je zoekt samen met je team naar manieren om het beschikbare talent en de mankracht – beperkt, want hackathon teams moeten niet groter zijn dan 5 mensen! – een overtuigend prototype te bouwen van dat idee.

Om het allemaal nog leuker te maken, zul je tijdens dat proces nieuwe inzichten krijgen waardoor je beeld van het probleem en de oplossing die je wilt bouwen veranderen. Continu aanpassen dus!

Dit levert je veel op. Ten eerste word je even wakker geschud en bewust gemaakt van je eigen patronen en vaste routines (vaak ken je die niet eens!). Je wordt geprikkeld om over een nieuw onderwerp na te denken en daarbij buiten je eigen gebaande paden te gaan. Je leert nieuwe mensen en hun talenten kennen. Én je doet dit alles terwijl je ook nog eens iets nieuws maakt waar wellicht een hoop potentie in zit. O ja, en het is altijd erg gezellig, inspirerend en leerzaam. Een goede besteding van een of twee dagen, toch?

Vind je dit interessant? Ik vertel jou en je collega’s graag meer tijdens een lunchpresentatie of bij een kop koffie. Neem nu contact op.

O ja, een hackathon is één van vele formats die je kunt gebruiken om tot innovatie te komen. Denk ook eens aan een designathon, brainstorm, bootcamp, pressure cooker of – héél langzaam, lekker pruttelen op gedachten en inzichten… – een slow cooker ;).

We all know that to innovate we need to abandon old ways. What does that actually mean really?

It means that for a moment you need to forget what you know, what have done so far and who you work with. That’s difficult, especially if everything that surrounds you at the office reminds you of action items and todos for alle those ungoing projects.

At a hackathon it is impossible to use your knowledge exactly how you are used to. It is a place where you collaborate with people you do not know or otherwise would not normally be in a a team with. There is room to pay attention to something unusual.

Pretty exciting circumstances. You’re being asked to work on a subject that is unknown to you, in a process with an uncertain outcome and with a team of strangers (most of the time).

Perfect cicrumstances to misdirect yourself and your routines!

Why would you want to put yourself in that position? Well, now you need to engage with others in a conversation about their thoughts and intentions. YOu need to search for ideas that feel strange (it’s the strange ones that count!). And you need to find ways to leverage the talent and manpower in your team – which are limited, because a hackathon team should be no larger than 5 people! – to produce a convincing prototype of your idea.

To make it even more fun, the process is bound to give you new insights that change your perspective on the problem and its possible solutions as you go. Adapt all the time!

You gain much from this. You are made aware of your own patterns and fixed routines (which you often not even know you have!). You are challenged to think about a new subject and to get off the beaten path. You get to know new people and their talents (better, more than yourself!). Meanwhile creating something new with potentially a lot of value. O, and yes, hackathons usually have great atmosphere, they are inspiring and insightful. A pretty good use of two days of your time, right?

Want to know more? Let’s do lunch or have a coffee and I am more than happy to share my experiences with you and your colleagues. Get in touch now.

PS. A hackathon is one of many formats (even many that are designed as we go along) available to innovate. Formats like designathons, brainstorms, bootcamps, pressure cookers, or – real slow, letting thoughts and insights simmer… – a slow cooker ;).